Corona en sport

GEZOND, FIT & STERK! OOK TIJDENS CORONA

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheden om te kunnen blijven sporten. Niet omdat het moet, maar wel omdat het mag en omdat wij weten dat wij ook in deze situatie op een veilige en verantwoorde manier trainingen kunnen verzorgen. Dit is de afgelopen 9 maanden wel gebleken. Wij zijn als sportschool geen bron van besmetting geweest. Wij hebben keer op keer onze trainingen aangepast. Buiten trainen met afstand, binnen trainen met afstand, geen groepslessen, groepjes van 2, groepjes van 4, et cetera. Verder hebben onze leden zich gehouden aan de hygiënevoorschriften en zijn thuis gebleven bij klachten of coronabesmettingen in de omgeving.

Zoals bekend is de lockdown verlengd. Dit betekent dat wij voorlopig buiten blijven sporten. Naast onze FitMix Outdoor, die sinds september elk weekend in het bos in Nunspeet traint, zijn ook onze FitMix Indoor-, Taekwon-Do- en Kickboksleden buiten gaan trainen. Natuurlijk vinden alle trainingen conform de geldende corona maatregelen plaats. Wij hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring met het aanpassen van trainingen en kunnen een ieder een goede en veilige manier van bewegen aanbieden.

In Elburg mogen wij gebruik maken van het veld van de Korfbalvereniging en in Nunspeet van het veld van de Mixed Hockey Club. Ontzettend bedankt hiervoor! In Vaassen, Epe, Harderwijk en Ermelo trainen wij op een geschikte locatie in de buurt van de sportzalen.

Klik hier voor ons tijdelijke trainingsrooster.

Wij hebben onze trainingen opengesteld voor zowel de leden van de MHCN als de leden van KVE, maar ook voor anderen die graag of juist in deze tijd willen (blijven) sporten. Men kan zich aanmelden voor de training door een e-mail te sturen naar info@tkdweb.nl.

Wij zullen de komende tijd (extra) trainen op snelheid, kracht en wendbaarheid. Verder werken wij aan het uithoudings- en reactievermogen en natuurlijk onderhouden wij alle arm- en beentechnieken. Voor onze Taekwon-Do Kids en Jeugd hebben wij leuke spelonderdelen aan het programma toegevoegd.

Trek gemakkelijk zittende kleding (eventueel laagjes) aan en sport mee! Naast de buitentrainingen vinden er ook ‘Zoomtrainingen’ plaats. Zo blijven wij, ook in deze tijd, volop in beweging!

Geldende maatregelen

Zoals aangegeven vinden onze trainingen plaats conform de geldende corona maatregelen. Wij zijn blij dat het kabinet de jeugd tot en met 17 jaar de ruimte geeft om buiten in teamverband te sporten. Voor al onze sporters gelden de volgende regels:

 • per 29 september had het kabinet al besloten dat er geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en sloot het de sportkantines. Ouders/verzorgers mogen niet blijven kijken. Wij verzoeken hen dan ook om de kinderen af te zetten en niet te blijven kijken. Aangezien het voor ‘nieuwe’ kinderen prettig is als er een ouder bij de les aanwezig is, zullen wij de ouders van deze kinderen de mogelijkheid geven om enige tijd bij de training aanwezig te zijn. Hierbij willen wij benadrukken dat het dragen van een mondkapje verplicht is en dat wij drukte absoluut zullen voorkomen;
 • verder willen wij jullie er (nogmaals) op attenderen om in sportkleding naar de training te komen. Bij diverse locaties zijn er geen kleedkamers en daar waar die er wel zijn, zijn ze gesloten.

Voor iedereen vanaf achttien jaar geldt nog een aantal extra regels:

 • iedereen vanaf 18 jaar mag individueel sporten, of in teamverband met niet meer dan twee personen (exclusief instructeur) en op anderhalve meter afstand;
 • het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal twee personen tegelijkertijd op 1 sportveld te trainen als:
  • de twee personen binnen een groepje onderling 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • de groepjes niet mengen.
 • groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen buiten niet plaatsvinden. Een trainer voor een groep als geheel mag niet, maar een trainer mag wel van tweetal naar tweetal lopen voor het geven van instructies;
 • het is de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportlocatie zo snel mogelijk verlaat.

Met inachtneming van bovenstaande regels en de andere geldende coronamaatregelen kunnen wij dus veilig en verantwoord blijven sporten. Wij hebben dan ook besloten om de buitentrainingen óók voor onze leden vanaf 18 jaar door te laten gaan.

Voor uitgebreide informatie over de geldende maatregelen verwijzen wij je naar de website van:

 • Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen);
 • NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol);
 • Veiligheidsregio NO Gelderland (https://www.vnog.nl/coronavirus/nieuws-over-corona).

Verder gelden de (hygiëne)maatregelen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Eerder, nog voor de persconferentie van 13 oktober, hebben wij in onze nieuwsbrief aangegeven dat wij de onderdelen waarbij daadwerkelijk fysiek contact plaatsvindt, zoals het sparren en de zelfverdediging, zo min mogelijk zullen instrueren. Ter verduidelijking vermelden wij bij deze dat wij de betreffende onderdelen wel zullen instrueren maar dat wij deze onderdelen niet zullen laten uitvoeren door volwassenen en zo min mogelijk door beoefenaars jonger dan 18 jaar. Verder kunnen wij gelukkig op vele andere Taekwon-Do onderdelen blijven trainen waarbij geen contact is zoals basistechnieken, stijlfiguren, speciale technieken en breektesten.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.