Corona en sport

GEZOND, FIT & STERK! OOK TIJDENS CORONA

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheden om te kunnen blijven sporten. Niet omdat het moet, maar wel omdat het mag en omdat wij weten dat wij ook in deze situatie op een veilige en verantwoorde manier trainingen kunnen verzorgen. Dit is vanaf 15 maart 2020 wel gebleken. Wij zijn als sportschool geen bron van besmetting geweest. Wij hebben keer op keer onze trainingen aangepast. Digitaal verzorgde lessen, buiten trainen met afstand, binnen trainen met afstand, geen groepslessen, groepjes van 2, groepjes van 4, et cetera. Verder hebben onze leden zich gehouden aan de hygiënevoorschriften en zijn thuis gebleven bij klachten of coronabesmettingen in de omgeving.

Inmiddels zijn de maatregelen omtrent corona weer wat versoepeld en mogen wij weer met z’n allen binnen trainen. Wij blijven echter wel voorzichtig. Wij streven naar een goede doorloop binnen de accommodatie en vragen alsnog aan een ieder om (zoveel als mogelijk) in sportkleding naar de training te komen. Tijdens de training wordt er weer samen getraind, maar niet meer dan noodzakelijk. Uiteraard heeft een ieder de mogelijkheid om zich te onthouden van de partneroefeningen.

De FitMix! Outdoor training wordt geregeld in en om het Zandenbos in Nunspeet verzorgd. Blijf onze social media in de gaten houden voor de trainingsdagen.

Natuurlijk vinden alle trainingen conform de geldende corona maatregelen plaats. Wij hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring met het aanpassen van trainingen en kunnen een ieder een goede en veilige manier van bewegen aanbieden.

Geldende maatregelen

Voor uitgebreide informatie over de geldende maatregelen verwijzen wij je naar de website van:

  • Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen);
  • NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol);
  • Veiligheidsregio NO Gelderland (https://www.vnog.nl/coronavirus/nieuws-over-corona).

Verder gelden de (hygiëne)maatregelen van het RIVM:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.