Coronavirus en sport

Vanaf maandag 31 augustus is het nieuwe sport seizoen begonnen en wij kunnen gelukkig weer gebruik maken van de binnen locaties. Zoals iedereen weet is het coronavirus niet weg en zullen wij zowel voor, tijdens, als na het sporten de regels in acht nemen die gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar de website van:

 • Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen);
 • NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol);
 • Veiligheidsregio NO Gelderland (https://www.vnog.nl/coronavirus/nieuws-over-corona).

Verder gelden de (hygiëne)maatregelen van het RIVM.

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Spelregels voor sport in het kort
In het kort de spelregels voor het sporten. Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Wil of moet je om wat voor reden wel afstand houden, dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. In dat geval vragen wij je dit per e-mail aan ons door te geven.

Overigens zullen wij bij de lessen waarbij verschillende leeftijdscategorieën tegelijkertijd trainen, de sporters zoveel mogelijk binnen de eigen leeftijdsgroep met elkaar laten trainen.

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening, waaronder in de kleedkamers, dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en dienen jongeren van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand te houden tot sporters vanaf 18 jaar, maar hoeft er geen afstand tot elkaar te worden gehouden.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Toch vragen wij een ieder om (voorlopig) in dobok / sportkleding naar de training te komen teneinde een goede doorstroom van de ene naar de andere ruimte te kunnen garanderen. Jassen en schoenen kunnen gewoon in de kleedruimtes worden uit- en aangetrokken.
 • Voor binnen geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 100 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Of ouders/verzorgers wel of niet kunnen blijven kijken is afhankelijk van de grootte van de sportaccommodatie en van de ter plekke geldende maatregelen. Wij vragen de ouders/verzorgers van de kinderen uit Elburg, Epe en Nunspeet om de kinderen voorlopig alleen af te zetten en niet mee te gaan naar de sportzaal omdat de ruimte beperkt is. In de loop van de weken zullen wij bekijken of het mogelijk is om ouders (in kleine aantallen en bij toerbeurt) bij de training aanwezig te laten zijn waarbij er uiteraard rekening gehouden moet worden met de 1,5 ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de sporters. Aangezien het seizoen start met open en nieuwe lessen en aangezien het voor ‘nieuwe’ kinderen prettig is als er een ouder bij de les aanwezig is, zullen wij de ouders van deze kinderen de mogelijkheid geven om enige tijd bij de training aanwezig te zijn. Hierbij willen wij benadrukken dat wij drukte absoluut zullen voorkomen. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit Vaassen geldt dat er niet op de tribune kan worden plaatsgenomen maar wel in de kantine, van waaruit er gekeken kan worden naar de kinderen. In Ermelo kunnen ouders/verzorgers zeer waarschijnlijk plaatsnemen op de tribune (let op de afstand) maar in ieder geval in de kantine. Voor Harderwijk geldt dat wij ter plekke zullen bepalen of het haalbaar is om ouders/verzorgers te laten kijken. Aangezien ook hier een nieuwe les van start gaat, vragen wij om uw begrip als het gaat om het verlenen van voorrang aan ouders van ‘nieuwe’ kinderen om bij de training te mogen kijken.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde materialen gebruik?
De kans dat men besmet raakt doordat er sportattributen zijn aangeraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Materialen zullen zorgvuldig en regelmatig worden gereinigd. Verder blijft het belangrijk om regelmatig de handen te wassen.

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 jaar wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?
We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval zullen wij wel hulp verlenen waarbij wij de nodige beschermingsmiddelen zullen gebruiken (mondkapje, handschoenen).

Mogen kinderen die (nog) geen lid zijn ook op de sportaccommodaties sporten?
Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.