Corona en sport

Vanaf maandag 31 augustus 2020 is het nieuwe sport seizoen begonnen en wij kunnen gelukkig weer gebruik maken van de binnen locaties … nog wel én met de nodige maatregelen!

Zoals iedereen weet is het coronavirus niet weg en zullen wij zowel voor, tijdens, als na het sporten de regels in acht nemen die gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar de website van:

 • Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sport-en-bewegen);
 • NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol);
 • Veiligheidsregio NO Gelderland (https://www.vnog.nl/coronavirus/nieuws-over-corona).

Verder gelden de (hygiëne)maatregelen van het RIVM.

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Spelregels voor sport in het kort
Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus nieuwe maatregelen aangekondigd om de sociale contacten en de reisbewegingen te beperken. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.

Concreet betekent dit voor onze leden vanaf 18 jaar dat zij kunnen blijven sporten mits er afstand kan worden gehouden.

Fitmix! en Kickboksen
Voor wat betreft de Fitmix!- en Kickbokstrainingen is al duidelijk dat dit mogelijk is. Bij de Kickbokstraining zullen er o.a. minder personen tegelijk gebruik maken van de bokszakken en zal er meer gebruik worden gemaakt van de hele zaal. De onderlinge afstand kan goed worden gewaarborgd. Dit is ook het geval bij de circuittraining tijdens de FitMix! lessen.

Taekwon-Do
Voor de Taekwon-Do trainingen geldt dat wij de lessen anders hebben ingedeeld. Om de onderlinge afstand (plus extra beweegruimte) te kunnen garanderen, hebben wij gekeken naar lesinhoud én de groepsindeling. Onze leden zijn hier tijdens de les over geïnformeerd en daar waar nodig is men ook per e-mail op de hoogte gesteld van mogelijke veranderingen.

Eerder, nog voor de persconferentie van 13 oktober, hebben wij in onze nieuwsbrief aangegeven dat wij de onderdelen waarbij daadwerkelijk fysiek contact plaatsvindt, zoals het sparren en de zelfverdediging, zo min mogelijk zullen instrueren. Ter verduidelijking vermelden wij bij deze dat wij de betreffende onderdelen wel zullen instrueren maar dat wij deze onderdelen niet zullen laten uitvoeren door volwassenen en zo min mogelijk door beoefenaars jonger dan 18 jaar. Verder kunnen wij gelukkig op vele andere Taekwon-Do onderdelen blijven trainen waarbij geen contact is zoals basistechnieken, stijlfiguren, speciale technieken en breektesten.

Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief die op 12 oktober jl. is gemaild naar alle leden:
Nu het aantal besmettingen in een hoog tempo toeneemt, hebben wij besloten om de komende weken, wellicht maanden zo min mogelijk onderdelen te instrueren waarbij contact noodzakelijk is. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jeugdleden tot en met 12 jaar. Voor de junioren en senioren geldt dat zowel de sparring als de zelfverdediging zo veel mogelijk middels andere lesmethodes worden behandeld. Verder kan er natuurlijk nog steeds worden gewerkt aan snelheid, kracht, coördinatie en balans. Bovendien zijn er nog vele andere onderdelen zoals breektesten, speciale technieken en Tuls waar wij fanatiek op kunnen blijven doortrainen.

Overige maatregelen:

 • Per 29 september had het kabinet al besloten dat er geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en sloot het de sportkantines. Ouders/verzorgers mogen niet blijven kijken. Wij verzoeken hen dan ook om de kinderen af te zetten en niet mee te gaan naar de sportzaal. Aangezien het voor ‘nieuwe’ kinderen prettig is als er een ouder bij de les aanwezig is, zullen wij de ouders van deze kinderen de mogelijkheid geven om enige tijd bij de training aanwezig te zijn. Hierbij willen wij benadrukken dat het dragen van een mondkapje verplicht is en dat wij drukte absoluut zullen voorkomen.
 • Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.
 • Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.
 • Verder willen wij jullie er nogmaals op attenderen om in sportkleding naar de zaal te komen. Kleedkamers kunnen alleen worden gebruikt voor het uit- en aantrekken van schoenen en jassen.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde materialen gebruik?
De kans dat men besmet raakt doordat er sportattributen zijn aangeraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Materialen zullen zorgvuldig en regelmatig worden gereinigd. Verder blijft het belangrijk om regelmatig de handen te wassen.

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?
Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren. Kinderen tot en met 17 jaar én iedereen vanaf 18 jaar dienen te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van de 18+, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Houd je hier altijd aan!

Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?
We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval zullen wij wel hulp verlenen waarbij wij de nodige beschermingsmiddelen zullen gebruiken (mondkapje, handschoenen).

Mogen kinderen die (nog) geen lid zijn ook op de sportaccommodaties sporten?
Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een sportaanbieder. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.